Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu An

 

Bí thư Đảng ủy                                      Hoàng Cộng Hòa                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0868908789
Địa chỉ email  

 

Phó BT đảng ủy, CT HĐND xã             Hoàng Châu                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914373234
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND xã                                 Nguyễn Văn Phương                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0975 814 571
Địa chỉ email  

 

PCT HĐND xã                                        Lê Ngọc Anh                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 01685 914174
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBND xã                          Nguyễn Văn Linh                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 01662 411 179
Địa chỉ email  

 

CT UBMT xã                                         Võ Văn Tráng                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0989 809 667
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                            Dương Trung Khiên                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0948.669.171
Địa chỉ email  

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh