Xã Triệu Ái - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Ái

 

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã                           Phan Bá Quốc                                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.292.575
Địa chỉ email  phanbaquoc@quangtri.gov.vn

 

 PBT Đảng uỷ, CT HĐND xã                                           Lê Tiến Quốc                                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.181.577
Địa chỉ email      letienquoc@quangtri.gov.vn

 

 PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã                                         Lê Hài                                                                                   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0826333246
Địa chỉ email  lehai@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã                                             Nguyễn Văn Hiếu                                                                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0906416333
Địa chỉ email  Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

Phó chủ tịch HĐND xã                                                    Cao Hữu Bình                                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0941.392.234
Địa chỉ email  caohuubinh@quangtri.gov.vn

 

Bí thư xã đoàn                                                            Hoàng Bát                                                                          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.719.009
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã                                     Trịnh Thị Anh Tuấn                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0848.351.246
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch Hội LHPN xã                                                 Trần Thị Liên                                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0164.499.5234
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch Hội CCB xã                                                    Hoàng Sơn                                                                           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913.121.545
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch Hội ND xã                                                   Đỗ Minh Tý                                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0948.201.204
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                                                      Lê Thị Ngọc Tuyết                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0945197150
Địa chỉ email  lethingoctuyet@quangtri.gov.vn

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh