Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Đại

 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã                                   Trần Văn Nhuận                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918.456515
Địa chỉ email  

 

Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã           Đỗ Quốc Trị                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.454.144
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã            Nguyễn Ngọc Hữu                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0946204225
Địa chỉ email  

 

ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã                          Hoàng Văn Hải                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0845.456559
Địa chỉ email  

 

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã                             Nguyễn Ngọc Tâm                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0942.323.222
Địa chỉ email  

 

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã                             Trần Thiên Phong                                                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918.850.357
Địa chỉ email  

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                           Lê Thị Thanh Lan                                                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh