Liên đoàn lao động - Huyện Triệu Phong

 

 

Liên đoàn lao động

 

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện                  

 

Nguyễn Ngọc Tiến

           

Điện thoại cơ quan

02333 828 267

Điện thoại di động  

0914745490

Địa chỉ email 

nguyenngoctien8385@gmail.com

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện                      Trần Thị Thúy Lan              

Điện thoại cơ quan

02333 828 267

Điện thoại di động 0942.361.559
Địa chỉ email

 lantranbotxlay@gmail.com

Văn phòng                                              Lê Thị Loan                        

Điện thoại cơ quan

02333 828 267

Điện thoại di động 0946.859.559
Địa chỉ email

  loancdtp@gmail.com

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh