Uỷ ban kiểm tra - Huyện Triệu Phong

 

 

Uỷ ban kiểm tra

 

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện Nguyễn Chơn Hòa

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915003946                             
Địa chỉ email  

 

HUV- Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy                           Lê Duy Thanh                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916.100.973
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ niệm UBKT Huyện ủy                                       Trần Hữu Hùng                          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh