Chi tiết tin tức - Huyện Triệu Phong

 

Ý nghĩa và một số yêu cầu thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

15:7, Thứ Hai, 4-3-2024 85 0

Đại hội XIII của Đảng đề ra chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; với động lực tinh thần và sự quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại.

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chọn Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”.

Tiếp nối mục đích, ý nghĩa đó năm 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, với yêu cầu lấy “Xây” làm chính, trong thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, với yêu cầu lấy “Chống” làm chính, trong thực hiện chuyên đề năm 2024.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, tư tưởng, đạo đức, phong cách, cũng như tấm gương mẫu mực của Người vẫn luôn tỏa sáng, soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa to lớn trong việc khẳng định quyết tâm chính trị và trách nhiệm đạo đức của chế độ xã hội chủ nghĩa trong việc xây dựng con người mới hướng đến chân, thiện, mỹ và xây dựng hệ giá trị quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị liêm chính, vững mạnh, khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở Việt Nam. 

Ngày 19/2/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/HU về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã yêu cầu một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất: Mỗi cán bộ, đảng viên cần ngừng xây dựng cho mình thái độ tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong việc nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. 

Thứ hai: Ngay sau khi học tập chuyên đề năm 2024, cần nghiêm túc xây dựng và quyết tâm thực hiện kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2024 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể. Cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại hạn chế hoặc có liên quan tới nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu với Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng kế hoạch hành động tập thể để tập trung chỉ đạo thực hiện giải quyết dứt điểm và cần bám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Đối với việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, căn cứ vào chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân  đề ra phương hướng học tập, đăng ký cam kết thực hiện và nêu gương làm theo.

Thứ ba: Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực nội dung chuyên đề năm 2024. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất người đứng đầu phải gương mẫu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chọn một số nội dung cụ thể đăng ký để triển khai thực hiện, nhất là việc chủ động, tích cực trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Thứ tư: Các cấp, các ngành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì; đấu tranh đấy lùi tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng cả phòng và chống với phương châm phòng ngừa là chính.

Thư năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên tục, tự giác, thường xuyên, và là mục tiêu cao cả đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng  viên và Nhân dân.

 

Đ/c Trần Bình Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập1
  • Máy chủ tìm kiếm0
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay788
  • Tháng hiện tại788
  • Tổng lượt truy cập2.523.969