Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Lăng

 

HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã         Lê Xuân Lộc                                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0935365935
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy                          Đoàn Thị Oanh                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916598234
Địa chỉ email  

 

Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã                               Đặng Quang Hải                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944396557
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBMT xã                                              Trần Mai Son                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0984055757
Địa chỉ email  

 

PCT HĐND xã                                                    Lê Công Dũng                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0948566236
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBND xã                                     Nguyễn Duy Huỳnh                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918950057
Địa chỉ email  

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                           Võ Minh Tâm                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914083123
Địa chỉ email  

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh