Ban Dân vận - Huyện Triệu Phong

 

 

Ban Dân vận

 

UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Dân vận HU                                                                                     Trần Việt Dũng                                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914 240 225
Địa chỉ email  

 

Phó Ban Dân vận Huyện ủy                                                                  Lê Văn Lai                                       

Điện thoại cơ quan 02333.828430
Điện thoại di động 0932.481252
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh