Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Thuận

 

HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã                       Nguyễn Ngọc Tiến                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.745.490
Địa chỉ email  

 

PBT. TT Đảng ủy xã                           Lê Thị Thúy Linh                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 01634.501.578
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND xã                             Võ Văn Hưởng                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0935.645.516
Địa chỉ email  

 

PCT. HĐND xã                                   Đoàn Thanh Chương                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0934.992.818
Địa chỉ email  

 

PCT. UBND xã                                    Hoàng Văn An                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915.670.676
Địa chỉ email  

 

VP. HĐND&UBND xã                          Lê Thị Mỹ Hương                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0917101559
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh