Chi tiết tin tức - Huyện Triệu Phong

 

Lễ phát động “Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

15:56, Thứ Sáu, 17-11-2023 236 0

Sáng ngày 16/11/2023, tại huyện Triệu Phong, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023” với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh,  đng chí  Hoàng Nam - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh lễ phát động

Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Với những nỗ lực trong tổ chức thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong suốt 17 năm qua, công tác bình đẳng giới, và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm gần 51% dân số, gần 50% lực lượng lao động là nử, đóng góp ngày càng to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội 1/6 đại biểu đạt 16,67%; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND tỉnh là 12/50 đồng chí đạt 24%, cấp huyện: đạt 26,12%, cấp xã đạt 21,16%. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng ngàn hộ gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Đến nay, có hàng trăm mô hình gia đình phát triển kinh tế, gia đình hiếu học được hình thành và duy trì. Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn. Từ đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền năng của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững gia đình, cộng đồng và xã hội, giảm dần bất bình đẳng giữa nam và nữ.

Đồng chí Hoàng Nam - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ phát động đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030”… Đối với các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tốt nhất công tác bình đẳng giới, nhất là các ngành: Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Tư pháp, Công an, Thống kê... Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành thị cần quan tâm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các Kế hoạch, chương trình, đề án về bình đẳng giới có hiệu quả tại địa bàn quản lý; Tập trung nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị, gia đình và cộng đồng về đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Các Sở, ngành, địa phương các cấp cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được giao trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của lĩnh vực, ngành, địa phương. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ về bình đẳng giới.

Toàn cảnh lễ kí kết

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ  cho biết, trong những năm qua, huyện Triệu Phong quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới. Nhờ đó công tác bình đẳng giới trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc sống của phụ nữ, trẻ em gái đã được cải thiện đáng kể, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới. Cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt các cấp được tăng cường (cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện chiếm tỷ lệ 17,9%, xã 20%; tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp huyện chiếm 26,7%, cấp xã 19,3%); tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ngày càng tăng; phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Việc triển khai Tháng hành động bình đẳng giới năm nay sẽ là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông, huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nhất là trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động tham gia hành động của các tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh thêm huyện sẽ tập trung triển khai có hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Thông qua đó cung cấp thông tin, ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho các tổ chức, cá nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nb nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình không có bạo lực. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp kịp thời đối với các đối tượng bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời lên án đối với các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực, ngược đãi, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. Xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”; mô hình truyền thông tư vấn về bình đẳng giới tại cộng đồng, hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người. Thực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. .v.v

Thông qua Tháng hành động vì bình đẳng giới và và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người; Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em. Góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Lãnh đạo tỉnh và huyện trao quà cho học sinh gái và hội viên phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện

Sau Lễ phát động, các sở ban ngành cấp tỉnh các huyện, thị xã Thành phố ký cam kết thực hiện các nội dung vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Dịp này, BTC đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho học sinh gái, và 500 nghìn đồng cho hội viên phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện../.

                     Tác giả bài viết:  MINH KHA – CẢNH THU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm0
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay478
  • Tháng hiện tại478
  • Tổng lượt truy cập2.580.110