Chi tiết tin tức - Huyện Triệu Phong

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị làm việc với huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN giữa nhiệm kỳ 2020-2025

11:12, Thứ Sáu, 3-11-2023 251 0

Chiều ngày 02/11/2023, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Phong về tình hình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN giữa nhiệm kỳ 2020-2025, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Về phía huyện Triệu Phong có đồng chí Trần Xuân Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban, đơn vị cấp huyện liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, dịch bệnh... Tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục tăng tưởng, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và Thương mại, dịch vụ. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đúng lộ trình. Văn hóa, xã hội, giáo dục có nhiều tiến bộ, công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được thực hiện kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ. Nội bộ đoàn kết, xã hội đồng thuận, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung sức, chung lòng phấn đấu vì sự phát triển của huyện nhà.

 

Qua gần 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,1%; giá trị công nghiệp - xây dựng tăng 17%; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 15,1%; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 68,1 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6.177 tỉ đồng; chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trong các năm 2021, 2022 vượt chỉ tiêu được giao; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 5 tuổi; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%; mức giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 1%; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 42%.

Bên cạnh đó, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tạo đột phá gồm: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực phát triển KT - XH và đã rà soát lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và đã huy động được 250 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển KT - XH. Phối hợp xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị như hỗ trợ các dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho xăng dầu Việt Lào... Xây dựng hạ tầng, cụm điểm công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, từng bước phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, huyện đã đạt 13/16 chỉ tiêu theo kế hoạch, quyết tâm đưa huyện Triệu Phong về đích huyện nông thôn mới trước năm 2025.

 

Cũng tại buổi làm việc, huyện Triệu Phong đã kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm,hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực: Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Triệu Phong vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có 2 chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa mạnh và bền vững, đặc biệt trong việc chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng hiện đại, liên kết sản xuất vẫn còn chậm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, nhiều dự án chậm được triển khai. Đấu giá quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn chế, vẫn xảy ra các vi phạm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở chưa đi vào chiều sâu. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng...

Để khắc phục những tồn tại, hoàn thành các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ, huyện Triệu Phong xác định tập trung vào các nhóm giải pháp chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Huyện Triệu Phong kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, bao tiêu sản phẩm nhằm đẩy mạnh chuyển dịch nông nghiệp. Hỗ trợ địa phương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt huyện nông thôn mới gồm giao thông, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng đối với các công trình thiết yếu như công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Đông Ái Tử; các công trình giao thông ĐH 42, ĐH 46; công trình bãi rác huyện; kè chống sạt lở sông Vĩnh Định. Hỗ trợ địa phương trong đầu tư hạ tầng, xây dựng thị trấn Ái Tử đạt đô thị loại V và tiến tới đạt đô thị loại IV. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn như Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho xăng dầu Việt Lào, Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Ái Tử. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hỗ trợ đầu tư các công trình trong quần thể di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong, đặc biệt là đền thờ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng nhân kỷ niệm 500 năm ngày sinh Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Hỗ trợ địa phương các thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Khu đình miếu và Chợ Đình Bích La, đồng thời quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị, nâng tầm tổ chức lễ hội Chợ Đình Bích La hàng năm. Bên cạnh đó, hỗ trợ địa phương tổ chức hoạt động kỷ niệm 555 danh xưng Triệu Phong, 30 năm ngày thành lập huyện và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2024. Nâng cấp, sửa chữa nhà thi đấu và sân vận động huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan đã phát biểu tham gia ý kiến đối với các vấn đề mà huyện quan tâm, đề xuất. Đồng thời hiến kế, nêu các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần giúp huyện phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn, hoàn thiện các tiêu chí về đích huyện nông thôn mới.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo huyện Triệu Phong trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN địa phương với 13/16 chỉ tiêu hoàn thành. Đồng thời nhấn mạnh, để tạo ra các mức tăng trưởng cao hơn, quyết tâm về đích huyện nông thôn mới trước năm 2025, cần tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nhất là vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT - XH. Khai thác các thế mạnh khi là địa phương tiếp giáp với TP. Đông Hà trong phát triển thương mại - dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển KT - XH của địa phương; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, các điểm gây ô nhiễm môi trường. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng sự hài lòng của doanh nghiệp và Nhân dân. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp của người dân ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của huyện Triệu Phong, giao các sở, ngành nghiên cứu, xử lý và xem đây là trách nhiệm của tỉnh đối với Triệu Phong, vì sự phát triển của huyện gắn với với sự phát triển chung của tỉnh.

Các sở, ngành đồng hành với huyện bằng những việc làm cụ thể, văn bản hóa các nội dung, kiến nghị. Đồng thời, quan tâm, kêu gọi các nhà đầu tư đến với huyện Triệu Phong./.

Hữu Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập1
  • Máy chủ tìm kiếm0
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại3
  • Tổng lượt truy cập2.487.108